Jangan fokus EV sahaja, hidrogen juga

Kerajaan Malaysia seharusnya tidak hanya menumpukan pelaburan ke dalam kenderaan elektrik (EV) tetapi juga perlu memberikan fokus kepada tenaga hidrogen.

Pelaburan berat ke dalam EV yang dilakukan oleh kerajaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini tidak seharusnya mengabaikan potensi tenaga hidrogen sebagai alternatif kepada penggunaan tenaga fosil.

Lebih-lebih lagi, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar boleh membantu mengurangkan impak negatif kepada alam sekitar dan iklim serta memberikan kestabilan kepada tenaga negara di masa hadapan.

Walaupun Malaysia mula mempunyai rangkaian EV dan mempunyai infrastruktur penyokongan seperti stesen pengecasan EV yang boleh digunakan oleh pengguna, kerajaan seharusnya tidak terlalu teruja dengan hanya menguasai pasaran EV semata-mata.

Sumber kenderaan alternatif yang lain, seperti hidrogen, seharusnya turut diberi perhatian oleh kerajaan sebagai salah satu inisiatif bagi memajukan sektor automotif dan menyokong sasaran net-zero karbon Malaysia pada tahun 2050.

Walau bagaimanapun, perkara ini tidak disebutkan dalam ucapan Menteri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam Konferensi EV Malaysia 2023 baru-baru ini.

Selain elektrik, kenderaan yang menggunakan gas Hidrogen sebagai sumber tenaga perlu diterokai oleh negara bagi mengurangkan pembebasan karbon ke udara.

Bagi menampung sasaran ini, kerajaan perlu memperkenalkan langkah-langkah dan polisi baharu yang memberi fokus kepada penggunaan tenaga hidrogen.

Ini termasuklah mewujudkan infrastruktur yang lengkap seperti stesen pengecasan hidrogen dan kemudahan penyimpanan hidrogen di pelbagai lokasi. Selain itu, kerajaan perlu memberi sokongan kewangan dan membangunkan rangkaian penyelidikan dan pembangunan untuk memajukan teknologi penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar.

Malah, beberapa negara maju seperti Jepun dan Korea Selatan sudah memperkenalkan kenderaan hidrogen dalam pasaran automotif mereka. Ini membuktikan bahawa tenaga hidrogen adalah alternatif yang sangat baik dalam penggunaan kenderaan.

Malaysia perlu mengambil peluang ini dengan memperkenalkan kenderaan hidrogen dan memastikan infrastruktur dan sokongan penyelidikan yang mencukupi bagi memajukan teknologi ini.

Kerajaan seharusnya menyedari bahawa pelaburan yang memberi fokus kepada kenderaan hidrogen turut boleh menguntungkan negara dalam jangka panjang dan bukan sahaja memberikan faedah kepada industri automotif semata-mata.

Ini kerana penggunaan hidrogen sebagai sumber tenaga mampu membantu mengurangkan impak negatif kepada alam sekitar dan iklim serta memberikan kestabilan kepada tenaga negara di masa hadapan.

Oleh itu, Malaysia seharusnya tidak hanya memfokuskan pada EV semata-mata, tetapi turut memperkenalkan dan memajukan penggunaan tenaga hidrogen bagi mencapai sasaran net-zero karbon Malaysia pada tahun 2050.

 

BACA JUGA Selangor tekad rapatkan jurang kemiskinan, elak individu berlagak ‘Robin Hood’