Tiga syarat bebaskan muflis

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Azalina Mohamad Said telah mengumumkan tiga syarat yang akan membebaskan sekurang-kurangnya 120,000 daripada diisytiharkan muflis.

Ketua Pengarah Insolvensi akan memberikan pertimbangan kepada kategori kes kebankrapan yang berikut:

a) Pengisytiharan kebankrapan telah melepasi tempoh lima tahun dari tarikh Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman/ Perintah Kebankrapan.
b)Jumlah hutang yang diperakukan atau baki hutang yang terlibat tidak melebihi RM50,000
c) Tiada perintah mahkamah, prosiding mahkamah dan atau prosiding penyiasatan dijalankan ke atas bankrap di bawah 360 yang menghalang pelepasan diberi melalui Sijil Ketua Pengarah Insolvensi.

Akta 360 merujuk kepada Akta Insolvensi 1967 dan sijil yang disebutkan di atas selaras dengan peruntukan seksyen 33A di bawah akta tersebut

Pengumuman ini adalah selaras dengan pembentangan Belanjawan 2023 yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari.

BACA JUGA: Belanjawan Madani 2023: Peruntuk RM388.1 bilion, tumpu basmi kemiskinan – PM