KDNK Selangor terus kukuh, meningkat menjelang 2025

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negeri, memainkan peranan penting dalam menentukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sebagai negeri yang paling maju di Malaysia, KDNK Selangor adalah penunjuk utama prestasi ekonomi dan potensi untuk pertumbuhan selanjutnya. Bagi mencapai matlamat dan objektif ekonominya, negeri telah menetapkan sasaran untuk menyumbang KDNK yang lebih tinggi kepada negara menjelang 2025 melalui pembangunan ekonomi yang pesat dan pelbagai projek khas yang dilaksanakan di seluruh negeri.

Sasaran ini bercita-cita tinggi, tetapi boleh dicapai memandangkan lokasi Selangor yang strategik, infrastruktur yang dibangunkan dengan baik, dan sektor perindustrian yang teguh. Tambahan pula, KDNK Selangor banyak dipengaruhi oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan, yang telah menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negeri.

Menteri Besar Selangor berkata, “Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Selangor adalah amat penting untuk kemajuan dan kemakmuran keseluruhan Malaysia. Bagaimanapun, mencapai sasaran kami untuk menyumbang 30% kepada KDNK negara menjelang 2025 akan memerlukan usaha berterusan ke arah menambah baik infrastruktur, menggalakkan inovasi dan pelaburan, dan mewujudkan persekitaran yang mesra perniagaan.

Bagi pihak Pemuda Amanah Selangor, kami ingin menyatakan sokongan kami terhadap sasaran dan objektif ekonomi Selangor dengan menggalakkan semua pihak berkepentingan, termasuk perniagaan, pelabur dan kerajaan untuk bekerjasama ke arah mencapai matlamat ini. Sebaliknya, semua pelabur semasa harus terus melabur dalam ekonomi Selangor dan memanfaatkan potensi pertumbuhan negeri, sambil mempertimbangkan bagaimana pelaburan mereka boleh menyumbang ke arah mencapai sasaran pemacuan ekonomi Selangor.

Kejayaan ekonomi Selangor adalah penting bukan sahaja untuk negeri ini, tetapi juga untuk Malaysia secara keseluruhan. Adalah penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk perniagaan, pelabur dan kerajaan, mengambil langkah proaktif ke arah mencapai sasaran ekonomi Selangor melalui usaha yang berterusan.

Di bawah kerajaan Pakatan Harapan, Selangor telah melihat kemajuan yang ketara dalam pembangunan ekonominya, seperti penubuhan pelbagai taman perindustrian dan dasar mesra pelaburan. Usaha ini telah menghasilkan peningkatan dalam pelaburan langsung asing (FDI) dan peluang pekerjaan.

Untuk rekod, Selangor secara konsisten menjadi penerima FDI terbesar di Malaysia. Jumlah FDI yang besar ini adalah bukti potensi Selangor untuk pertumbuhan dan pembangunan, dan berfungsi sebagai asas yang kukuh untuk mencapai sasaran yang dihajatkan menjelang 2025.

*Penulis adalah Ketua Pemuda AMANAH Selangor.

BACA JUGA 90 peratus agihan kerusi DUN akan dimuktamadkan bulan ini