மகாதீரைப் போல நன்றி கெட்டவர்கள் இல்லை மலேசிய இந்தியர்கள்! – ஓம்ஸ் பா.தியாகராஜன் கருத்து