Selamat Hari Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur menjadi Wilayah Persekutuan sejak 1 Februari 1974, Labuan 16 April 1984 dan Putrajaya 1 Februari 2001.

Ia meliputi 13 kawasan Parlimen.

Tema sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024 adalah Wilayah Madani, Rakyat Harmoni.

Menterinya Dr Zaliha Mustafa sudah pun membuka langkah dengan menyelesaikan masalah berkaitan di Kuala Lumpur.

Labuan juga tidak ketinggalan.

Semoga visi madani menjadikan rakyat harmoni.