Pusat, negeri perlu bekerjasama demi air

Kerjasama antara kerajaan pusat dan negeri amat penting dalam membincangkan isu kualiti air termasuk merangka strategi bagi pemuliharaan kualiti air sungai, kata Ketua Pengarah Alam Sekitar Datuk Wan Abdul Latiff Wan Jaffar.

Beliau berkata JAS akan memperhalusi komitmen melibatkan kerajaan negeri dan peringkat nasional berkaitan isu pencemaran yang perlu dilihat secara menyeluruh berhubung perkara di bawah bidang kuasa masing-masing, kerana ia memerlukan perbincangan lanjut bagi penyelarasan supaya isu berkaitan dapat diselesaikan secara holistik.

“Mesyuarat turut membincangkan perkara berhubung peranan dan kebersamaan kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri dalam mengawal serta menangani kemerosotan kualiti air sungai di negara ini.

“Mesyuarat juga memberi penekanan berhubung perkara di bawah fungsi dan peranan JAS yang sentiasa memerlukan penambahbaikan secara berterusan bagi memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan JAS memenuhi ekspetasi orang awam,” katanya dalam satu kenyataan semalam, lapor Bernama.

Wan Abdul Latiff berkata mesyuarat itu turut menjadi platform kepada JAS untuk terus komited dalam merancang rangka kerja berkaitan kawalan punca pencemaran dari pelbagai aktiviti agar ia terus diperkasakan selaras dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

Beliau berkata isu berkaitan alam sekitar perlu ditangani secara menyeluruh, mengambil kira data Laporan Kualiti Alam Sekeliling dikeluarkan JAS pada 2023 yang menunjukkan daripada 672 sungai dipantau, 486 sungai atau 72 peratus adalah kategori bersih, 161 sungai (24 peratus) kategori sederhana dan 25 sungai (empat peratus) tercemar.